FÖRSKOLAN GRODAN

I vår verksamhet utgår vi från förskolans läroplan Lpfö 98/10, men vi arbetar extra med vårt språk och dess ordförståelse. Detta gör vi genom ordlekar, sagor, rim och ramsor, sång och dagliga samtal. Vi är en förskola med mycket utevistelse, både på vår gård och runt om i närmiljön. Lite längre resor gör vi med förskolans bussar. Naturen ger mycket inspiration, friskare barn och kamratskap.

På förskolan är vi 44 barn och 8 pedagoger, uppdelade på två avdelningar. Barnen på avdelningarna är mellan 1-5 år. När det är verksamhet delas barnen upp efter ålder och mognad i olika grupper. Allt för att barnen ska kunna utvecklas i sin takt och på sin nivå.

Kontakt

Grönkullagatan 46  Helsingborg
Telefon: 042-151642
Mail: forskolangrodan@gmail.com

Öppettider

Månd - Fred 6.00 - 18.00